Jaarverslagen

publicatie Verlies en Winst 2016 Voedselbank Sliedrecht

jaarverslag-2015

publicatie-vw-balans-2012-2015

2013

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 was een druk jaar.

We zijn verhuisd vanuit het oude postkantoor naar de nieuwe locatie aan de Elzenhof.

Ondertussen ging de uitgifte van onze wekelijkse pakketten natuurlijk gewoon door.

Er is veel werk verricht op de nieuwe locatie:

 • nieuw dak erop
 • zonnepanelen erop
 • vriezer en koeling geplaatst
 • alles geïsoleerd
 • alles opgeschilderd

Vele vrijwilligers zijn weer elke week bezig:

 • aanvoer vanuit verschillende locaties
 • controle van de voedingswaren
 • verdeling naar de andere uitgiftelocaties

Ook in de kledingbank wordt enorm veel werk verricht:

 • uitzoeken en sorteren van binnengekomen kleding
 • opslag en verkoop van de restpartijen
 • gratis uitgifte van kleding aan cliënten van zowel onze als andere regionale voedselbanken
 • meerdere kledinguitverkopen met opbrengst ten goede van de Voedselbank Sliedrecht

Het aantal pakketten is met bijna 25% gestegen tot een totaal op 31-12-2015 van 122

 • Sliedrecht 78
 • Beneden Hardinxveld 13
 • Bleskensgraaf 5
 • Boven Hardinxveld 6
 • Nieuw-Lekkerland 20