Aanmelden

Wie mogen aanvragen indienen?

Een aanvraag voor een voedselpakket kan  gedaan worden door een:

 • HULPVERLENENDE INSTANTIES zoals Sociaal Team Sliedrecht, Bureau Sociale Raadslieden, Yulius, enz. (klik op de link hierboven om alle bevoegde instanties te zien)
 • BEWINDVOERDERS

Aanvragen bij Voedselbank Sliedrecht kunnen gedaan worden voor personen die
wonen in:

 • Sliedrecht
 • Bleskensgraaf
 • Molenaarsgraaf
 • Brandwijk
 • Nieuw-Lekkerland
 • Streefkerk
 • Wijngaarden

Als u in een van de andere dorpen van de Alblasserwaard woont, kunt u contact opnemen met Voedselbank Alblasserdam of Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

Voedselbanken Nederland stelt criteria op om een aanvraag te kunnen beoordelen. Wij hanteren steeds hun meest recente criteria LET OP: u kunt het PDF bestand met de nieuwste criteria downloaden door op deze link te klikken..

Belangrijk is hierbij dat we het bedrag weten, dat u per maand netto te besteden heeft. Dit is het bedrag dat u overhoudt, nadat u alle vaste lasten van uw inkomen hebt afgetrokken.

Als u netto minder heeft te besteden dan de voedselbanknorm, komt u in aanmerking voor ondersteuning van de voedselbank.

LET OP: alle bedragen op deze webpagina zijn maandbedragen!

Hoe berekenen we de voedselbanknorm?

 • elk huishouden heeft een basisbedrag van €135,-
 • voor elke persoon in het huishouden komt er €95,- bij

Voorbeeld 1: Je bent alleenstaand – de voedselbanknorm is dan:

 • basisbedrag huishouden is  €135,-
 • per persoon (in dit geval 1 persoon) is € 95,-
 • dus totaal in dit voorbeeld is €135,- + €95,- = €230,-
 • u komt in aanmerking voor een voedselpakket als u netto minder kunt besteden dan €225,-

Voorbeeld 2: uw huishouden bestaat uit man, vrouw, kind:

 • basisbedrag huishouden is €135,-
 • per persoon (in dit geval 3 personen) is 3 x €95,-
 • dus totaal in dit voorbeeld is €135,- + 3 x €95,- = €420,-
 • u komt in aanmerking voor een voedselpakket als u netto minder kunt besteden dan €405,-

Welke gegevens moeten op het aanvraagformulier worden ingevuld?

Op het aanvraagformulier moeten alle gegevens worden ingevuld over uw inkomsten en uitgaven. Tevens dienen er kopieën van bankafschriften bijgesloten te worden, zodat we de gegevens kunnen controleren.

We willen ook een nauwkeurige specificatie van schulden, die afgelost worden. Hoe groot is de schuld? Wat wordt er maandelijks betaald? Wanneer is deze schuld afbetaald?

Overige vaste lasten die mogen meetellen:

 • huur / hypotheek
 • energiekosten
 • water
 • verzekeringen (WA-, inboedel- en uitvaartverzekering)
 • zorgverzekering
 • eigen risico zorgverzekering en niet vergoede ziektekosten maximaal €38 per volwassene
 • internet en bellen maximaal €55 + €4 per kind boven de 12 jaar
 • persoonlijke verzorging €25 + €19 per extra gezinslid
 • vervoerskosten €18 per persoon

BEWINDVOERING – andere procedure

Als er sprake is van BEWINDVOERING willen we de volgende gegevens ontvangen:

 • het aanvraagformulier met leefgeldbedrag ( GEEN INKOMENSTOETS)
 • een recent budgetplan met overzicht inkomsten en uitgaven per maand
 • kopieën van bankafschriften van beheer- en leefrekening (3 maanden)
 • overzicht schulden
 • kopie uitspraak rechtbank (eenmalig)

Het aanvraagformulier voor voedselhulp downloaden en verzenden!

Wat gebeurt er na ontvangst van het aanvraagformulier?

De betreffende aanvraag wordt door de coördinatoren (her-)intake beoordeeld op volledigheid en juistheid. Als er nog vragen zijn, worden deze gesteld aan de hulpverlenende instantie. Daarna wordt een beslissing genomen op grond van de aangeleverde gegevens.

Als er een voedselpakket wordt toegekend, sturen we de hulpverlener een e-mail. Een nieuwe klant van de Voedselbank ontvangt een uitgebreide brief met alle informatie, spelregels en blad over houdbaarheid producten.

Extra informatie om te downloaden:

. de spelregels van de Voedselbank

. infoblad houdbaarheid producten

Contact met de hulpverlener

Zolang een huishouden klant is bij de Voedselbank, zullen wij de hulpverlener op de hoogte houden van onze bevindingen. De hulpverlener is samen met de klant verantwoordelijk om veranderingen in de financiële situatie aan ons door te geven.

Hoe vaak wordt de financiële situatie opnieuw beoordeeld?

Er wordt regelmatig een toetsing (herintake) gedaan om te zien of u nog voor ondersteuning van de Voedselbank in aanmerking komt. Telefonisch maken we dan een afspraak met u.

Indien mogelijk, komen we bij u thuis langs. De eerste herintake vindt na 3 maanden plaats, daarna kan het na 3 maanden zijn, maar het kan ook uitlopen naar 6 maanden.

Bij de herintake willen we graag inzage in uw bankafschriften (van 3 maanden). Ook willen we belangrijke papieren inzien, zoals uitkering, schuldenoverzicht, enz.

U ontvangt kort na de herintake een brief met de beslissing.

Hoe eindigt de voedselhulp?

Als iemand niet meer voldoet aan de criteria van de voedselhulp, wordt zijn pakket stop gezet. Uw besteedbare inkomen ligt dan boven de voedselbanknorm. Dit kan gebeuren na een herintake, maar ook als u, of de hulpverlener ons nieuwe financiële gegevens heeft doorgegeven.

Op eigen verzoek kan het voedselpakket ook altijd stop gezet worden.

Van onze kant kan het voedselpakket ook direct stopgezet worden:

 • u heeft 3 x zonder afmelden, uw pakket niet opgehaald
 • bij de herintake zijn uw papieren niet in orde
 • u heeft te weinig geprobeerd een oplossing te zoeken voor uw schulden

Het gebruik van inkomensondersteunende en andere voorzieningen

De ondersteuning van de voedselbank is opgezet als tijdelijke noodhulp, maximaal voor 3 jaar.

Dit betekent dat er gedurende de periode dat er gebruik gemaakt wordt van de voedselbank, door de klant zelf initiatieven genomen moeten worden om de financiële problemen structureel te verminderen.

Het is belangrijk dat de hulpverlener hem of haar daarbij ondersteunt.

De ervaring heeft ons geleerd, dat dit niet bij alle klanten vlekkeloos verloopt.

Advies: maak gebruik van inkomensondersteunende mogelijkheden.