Aanmelden

Wie mogen aanvragen indienen?

Wie kan er een aanvraag doen voor een voedselpakket?

 • U neemt zelf contact op met de Voedselbank.
  Bel of mail naar de Voedselbank : 06 389 089 96  / klanten@voedselbanksliedrecht.nl
  Na een gesprek kan er al heel snel een voedselpakket opgehaald worden.
  Na enkele weken verwijzen wij u door naar een hulpverlenende instantie, die uw financiële situatie in kaart gaat brengen.
 • Een hulpverlener vraagt een voedselpakket aan.
  De hulpverlener stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar de Voedselbank.
  Elke hulpverlener mag dit. Klik op hulpverlener om alle instanties te zien.
  Heeft u geen hulpverlener? Neem dan contact op met het Bonkelaarhuis (0184 420539).
 • Een bewindvoerder vraagt een voedselpakket aan.
  De bewindvoerder mailt het ingevulde  aanvraagformulier en aantal documenten naar ons.

Waar woont u?

Als u in een van de genoemde dorpen woont , kan er een aanvraag gedaan worden bij Voedselbank Sliedrecht:

Sliedrecht| Nieuw-Lekkerland | Bleskensgraaf | Streefkerk | Molenaarsgraaf | Wijngaarden | Brandwijk

Als u in een ander dorp van de Alblasserwaard woont, kunt u contact opnemen met Voedselbank Alblasserdam of Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

Voedselbanken Nederland stelt elk jaar criteria op om een aanvraag te kunnen beoordelen.

Wij hanteren deze criteria als norm voor de beoordeling:
CRITERIA Voedselbank Nederland

De norm is gebaseerd op het bedrag dat u maandelijks te besteden heeft. Dit is het bedrag, dat u in een maand overhoudt, nadat u alle vaste lasten heeft afgetrokken van uw inkomsten. Als u per maand minder te besteden heeft dan de norm, komt u in aanmerking voor een voedselpakket.

Ons advies: Doe bij twijfel altijd een aanvraag!  We proberen zeker ook rekening te houden met de omstandigheden.  U kunt ons ook altijd voor overleg bellen: 06 389 089 96

Hoe berekenen we de voedselbanknorm?

 • Elk huishouden heeft een basisbedrag € 200,-
 • Voor elke persoon in het huishouden komt er € 115,-  bij. Er wordt geen verschil gemaakt tussen een volwassene en een kind!
Huishouden van 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Normbedrag € 315,- € 430,- €545,- €660,- €775,-

Het AANVRAAGFORMULIER voor een voedselpakketdownloaden.

Mail het naar: klanten@voedselbanksliedrecht.nl

Welke gegevens moeten op het aanvraagformulier ingevuld worden? 

 • U neemt zelf contact op met de Voedselbank.
  We willen alleen de persoonlijke gegevens van de aanvrager. Er volgt  een gesprek over uw financiële situatie. Als deze zorgelijk is, komt u gelijk in aanmerking voor een voedselpakket.
 • Een hulpverlener vraagt een voedselpakket aan.
  Eerst graag de gegevens van de hulpverlener en uw persoonlijke gegevens invullen. Dan komt de INKOMENSTOETS, waarbij alle inkomsten en uitgaven ingevuld moeten worden. Deze bedragen moeten overgenomen worden van de bankafschriften.
  Belangrijk is dat u de schulden specificeert: Hoe groot is de schuld? Hoeveel wordt er maandelijks afbetaald. Hoe lang moet u nog afbetalen?
  Bij de uitgaven vind u de post NORMBEDRAG. Voor de aanvrager is dit bedrag € 175.-, partner € 100,- , kind €60,- p.p. Wat valt er onder: Eigen risico, vervoerskosten, bankkosten, internet/mobiel bellen, zelfzorgmiddelen en was – en schoonmaakmiddelen.
 • Een bewindvoerder vraagt een voedselpakket aan.
  We ontvangen graag:

  • Het aanvraag formulier met de gegevens van de bewindvoerder, uw persoonlijke gegevens en het leefgeld bedrag. GEEN INKOMENSTOETS
  • Een recent budgetplan
  • Bankafschriften van beheer- en leefgeld rekening (3 maanden)
  • Overzicht schulden
  • Kopie uitspraak rechtbank (eenmalig) 

Wat gebeurt er na ontvangst van een aanvraag van hulpverlener of bewindvoerder?

De betreffende aanvraag wordt binnen 2 weken door de coördinatoren intake/herintake beoordeeld op volledigheid en juistheid. Als er nog vragen zijn, worden deze gesteld aan de hulpverlener of bewindvoerder. Daarna wordt een beslissing genomen op grond van aangeleverde gegevens.

Als er een voedselpakket wordt toegekend, sturen we de hulpverlener een e-mail. De nieuwe klant ontvangt een uitgebreide brief met alle informatie. Bijgesloten zijn de spelregels  en een blad over houdbaarheid producten.

Extra informatie om te downloaden:

Contact met de hulpverlener

Zolang een huishouden klant is bij de Voedselbank, zullen wij de hulpverlener op de hoogte houden van onze bevindingen. De hulpverlener is samen met de klant verantwoordelijk om veranderingen in de financiële situatie aan ons door te geven.

Hoe vaak wordt de financiële situatie opnieuw beoordeeld?

Er wordt regelmatig een toetsing (herintake) gedaan om te zien of u nog voor ondersteuning van de Voedselbank in aanmerking komt.

De eerste herintake vindt na 3 maanden plaats, daarna maken we een keuze: na
3 maanden of na 6 maanden. Bij de herintake willen we graag inzage in uw bankafschriften (van 3 maanden). Ook willen we belangrijke papieren inzien, zoals uitkering, schuldenoverzicht, enz.

Hoe weet u wanneer u aan de beurt bent voor herintake?

 • Wij maken daarvoor met u een telefonisch afspraak. We nodigen u uit om naar de Voedselbank te komen; soms komen we bij u thuis langs.
 • We sturen u en uw hulpverlener/bewindvoerder een brief met de vraag of u in samenwerking men hen de gegevens aan ons wilt mailen.

Kort na de herintake ontvangt u van ons een brief met de beslissing. Deze brief wordt ook gemaild naar uw hulpverlener bewindvoerder.

Hoe eindigt de voedselhulp?

Als iemand niet meer voldoet aan de criteria van de voedselhulp, wordt zijn pakket stop gezet. Uw besteedbare inkomen ligt dan boven de voedselbanknorm. Dit kan gebeuren na een herintake, maar ook als u, of de hulpverlener ons nieuwe financiële gegevens heeft doorgegeven.

Op eigen verzoek kan het voedselpakket ook altijd stop gezet worden.

Van onze kant kan het voedselpakket ook direct stopgezet worden:

 • u heeft 3 x zonder afmelden, uw pakket niet opgehaald
 • bij de herintake zijn uw papieren niet in orde
 • u heeft te weinig geprobeerd een oplossing te zoeken voor uw schulden

Het gebruik van inkomensondersteunende en andere voorzieningen

De ondersteuning van de voedselbank is opgezet als tijdelijke noodhulp, maximaal voor 3 jaar.

Dit betekent dat er gedurende de periode dat er gebruik gemaakt wordt van de voedselbank, door de klant zelf initiatieven genomen moeten worden om de financiële problemen structureel te verminderen.

Het is belangrijk dat de hulpverlener hem of haar daarbij ondersteunt.

De ervaring heeft ons geleerd, dat dit niet bij alle klanten vlekkeloos verloopt.

Advies: maak gebruik van inkomensondersteunende mogelijkheden.