Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de Voedselbank Sliedrecht zijn:

  • Tijdelijke noodhulp voor periode van maximaal drie jaar aan mensen die dat nodig hebben
  • Vermindering van verspilling van voedsel
  • Mensen uit een sociaal isolement halen
  • Mensen wijzen op mogelijke oplossingen voor hun financiële problemen

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle inwoners van Sliedrecht, Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland, zonder onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging of andere redenen.

Iedereen die voldoet aan de gestelde criteria kan in aanmerking komen voor hulp van de voedselbank.