Leergeld

Wat is Leergeld?

Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.

Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. en dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving.

Deze uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het gezin waarin zij opgroeien, niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, omdat deze simpelweg niet bekostigd kunnen worden.

 

Voor wie is leergeld bedoeld?leergeld

Stichting leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

 • met een laag inkomen
 • woonachtig in Alblasserdam, Dordrecht, Heerjansdam, H.I. Ambacht, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
 • die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten, of een andere regeling
 • die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen

 

sportOm welke kosten gaat het?

Uitgaven voor:

 • school
 • sportclub
 • vereniging
 • muzische vorming
 • kindervakantieweek
 • alle overige kosten die eraan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, ook in relatie met anderen

 

De procedure

Eerste aanvraag

 1. aanvraag indienen bij de Sociale Dienst
 2. er wordt door één van de intermediairs een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek
 3. In dit huisbezoek wordt de aanvraag verder uitgewerkt en compleet gemaakt
 4. uw aanvraag wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie
 5. als de aanvraag goedgekeurd is, zal Leergeld Drechtsteden het geld of de contributie rechtstreeks aan de sportclub of instantie overmaken.

Herhaal aanvraag

Indien u wel eens eerder een aanvraag heeft gedaan, en uw gegevens zijn bij Stichting Leergeld bekend, dan kunt u een herhaal aanvraag doen.

De procedure is gelijk aan die bij de eerste aanvraag.

Contact opnementelefoon

Voor aanvragen kunt u op dinsdag of woensdag telefonisch contact opnemen: 078 – 6123119
Bij geen gehoor, kunt u een bericht achterlaten.

Kijk ook op de website: www.leergelddrechtsteden.nl

Of e-mail naar: info@leergelddrechtsteden.nl