WMO

WMO

In Sliedrecht wil de gemeente dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De gemeente Sliedrecht is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is geregeld dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor:

  • het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking
  • het bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven

Bezoek

Het WMO- loket is geopend op maandag en donderdag van 9.00-13.00. Daarnaast is er een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden aanwezig op maandag en woensdag van 9.00-13.00 en op donderdag van 13.00-17.00. U kunt binnenlopen zonder afspraak.

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7
3363EL Sliedrecht
T 0184 – 42 05 39
E info@sociaalteamsliedrecht.nl
https://www.sociaalteamsliedrecht.nl/